Opony i felgi

Opony rowerowe

Na oponach rowerowych znajduje się wiele oznaczeń. I tak na przykład oznaczenia dotyczące informacji o rozmiarze opony, znajdziemy bocznej ściance opony. Ponadto obecnie rozmiary opon rowerowych są podawane zgodnie z europejskim standardem ETRTO, czyli European Tire and Rim Technical Organization. Forma takiego zapisu przedstawia się następująco: XX-XXX, z czego dwie pierwsze cyfry oznaczają zewnętrzną szerokość opony podaną w milimetrach, a trzy pozostałe cyfry oznaczają wewnętrzną średnicę opony, która jest podana również w milimetrach. Rozmiar na oponach jest również podawany w calach. Zapis ten przedstawia się następująco: A x B. W zapisie tym pierwsza grupa cyfr oznacza zewnętrzną średnicę opony, a druga grupa cyfr oznacza zewnętrzną szerokość opony. Istnieją również oznaczenia calowe przedstawione w postaci A x B x C. W tym przypadku pierwsza grupa cyfr oznacza zewnętrzną średnicę opony, druga grupa cyfr oznacza wysokość opony, a trzecia grupa cyfr oznacza szerokość opony. Do oznaczania opon rowerowych stosuje się również oznaczenia francuskie podane w milimetrach według formatu CCC x CCL.W oznaczeniu tym pierwsze trzy cyfry oznaczają zewnętrzną średnicę opony, kolejne dwie cyfry oznaczają zewnętrzną szerokość opony, a litera stanowi dodatkowe oznaczenie umowne. W rowerach górskich używa się czasami opon bezdętkowych. Opony te wymagają specjalnych obręczy oraz opon. Z tej racji, że nie została tutaj użyta dętka, masa roweru jest mniejsza.

Podobne artykuły

Oznaczenia opon
Oznaczenie 6.00-16, jakie znajdziemy na oponie samochodowej, stosowane jest głównie do oznaczania opon przeznaczonych do samochodów ciężarowych oraz do opon ciągników. Oznaczenie to możemy przetłumaczyć w sposób następujący: 6.00 oznacza szerokość opony w calach, a 16 oznacza średnicę osadzenia, która również jest podana w calach. Jeśli na oponie nie znajdziemy oznaczenia profilu, to w takim przypadku oznacza to, że dana opona ma standardowy profil, który wynosi 80 procent jej szerokości. Wszystkie opony, które posiadają profil o wartości poniżej 80 uznaje się za opony nisko-profilowe. Z kolei w przypadku współczesnych samochodów osobowych jako standard przyjmuje się profil wynoszący 70. Profil ten jako standardowy przyjęto ze względu na jego powszechność. Dopuszczalne kody prędkości znajdujące się na oponach mówią kolejno: kod A1 to dopuszczalna prędkość 5 kilometrów na godzinę, kod A8 to dopuszczalna prędkość 40 kilometrów na godzinę, kod B to dopuszczalna prędkość 50 kilometrów na godzinę, kod C to dopuszczalna prędkość 60...

Kody oznaczeń dopuszczalnych prędkości
Kody oznaczeń dopuszczalnych prędkości znajdujące się na oponach przedstawiają się następująco: kod L to dopuszczalna prędkość 120 kilometrów na godzinę, kod M to dopuszczalna prędkość 130 kilometrów na godzinę, kod N to dopuszczalna prędkość 140 kilometrów na godzinę, kod P to dopuszczalna prędkość 150 kilometrów na godzinę, kod Q to dopuszczalna prędkość 160 kilometrów na godzinę, kod R to dopuszczalna prędkość 170 kilometrów na godzinę, kod S to dopuszczalna prędkość 180 kilometrów na godzinę, kod T to dopuszczalna prędkość 190 kilometrów na godzinę, kod U to dopuszczalna prędkość 200 kilometrów na godzinę, kod H to dopuszczalna prędkość 210 kilometrów na godzinę, kod V to dopuszczalna prędkość 240 kilometrów na godzinę, kod W to dopuszczalna prędkość 270 kilometrów na godzinę, kod Y to dopuszczalna prędkość 300 kilometrów na godzinę, kod VR to dopuszczalna prędkość powyżej 210 kilometrów na godzinę oraz kod ZR to dopuszczalna prędkość powyżej 240 kilometrów na...

Data produkcji opony
Data produkcji opony złożona jest z czterech albo też z trzech cyfr. Dwie pierwsze z tych cyfr oznaczają tydzień roku, a dwie pozostałe oznaczają rok produkcji. Jest to dość ważna informacja, ponieważ opony przeterminowane nie powinny być używane ze względu na bezpieczeństwo. Maksymalny wiek użytkowania opon, jakie są używane w samochodzie osobowym powinien wynosić od pięciu do sześciu lat. Po tym czasie guma użyta w oponach zaczyna zmieniać swoje parametry, takie jak na przykład twardość oraz własności jezdne. Parametry te zaczynają gwałtownie spadać. Parametry te zmniejszają się wraz z każdym rokiem o około od trzech do dziesięciu procent. Producenci opon umieszczają również na oponach informacje dotyczące poprawnego zamontowania opony na feldze. Dla przykładu można powiedzieć, że Bridgestone używa następujących oznaczeń na swoich oponach. Żółta kropka znajdująca się na brzegu profilu oznacza miejsce, gdzie opona jest najlżejsza. To świadczy o tym, że opona powinna zostać zamontowana w taki sposób, żeby najcięższe...

Opony rowerowe
Na oponach rowerowych znajduje się wiele oznaczeń. I tak na przykład oznaczenia dotyczące informacji o rozmiarze opony, znajdziemy bocznej ściance opony. Ponadto obecnie rozmiary opon rowerowych są podawane zgodnie z europejskim standardem ETRTO, czyli European Tire and Rim Technical Organization. Forma takiego zapisu przedstawia się następująco: XX-XXX, z czego dwie pierwsze cyfry oznaczają zewnętrzną szerokość opony podaną w milimetrach, a trzy pozostałe cyfry oznaczają wewnętrzną średnicę opony, która jest podana również w milimetrach. Rozmiar na oponach jest również podawany w calach. Zapis ten przedstawia się następująco: A x B. W zapisie tym pierwsza grupa cyfr oznacza zewnętrzną średnicę opony, a druga grupa cyfr oznacza zewnętrzną szerokość opony. Istnieją również oznaczenia calowe przedstawione w postaci A x B x C. W tym przypadku pierwsza grupa cyfr oznacza zewnętrzną średnicę opony, druga grupa cyfr oznacza wysokość opony, a trzecia grupa cyfr oznacza szerokość opony. Do oznaczania opon rowerowych stosuje się również oznaczenia...